Polityka Prywatności

Celem Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest określenie zasad przetwarzania i zabezpieczania
danych osobowych, aby uzyskać optymalny i zgodny z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposób przetwarzania informacji zawierających dane osobowe. Polityka została opracowana w związku z wymogami zawartymi w art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem dobrowolnie podanych przez Państwa danych osobowych jest OGROD4YOU, z siedzibą
w Nawojowa Górka, k. Krakowa. Dane osobowe są przetwarzane w celach: zawarcia i realizacji umów
ogrodniczych. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub
usunięcia.

Kontakt

ul. Nawojowa 20, Krzeszowice

T: +48 607 461 883
E: perfekt@vp.pl

Social Media

Copyright © 2021 OGROD4YOU. Wszelkie prawa zastrzeżone.